Tornar Planificació i Avaluació de Polítiques Públiques

2016

Redacció de la memòria anual 2015 de l’agència catalana de cooperació al desenvolupament
Organisme que encarrega:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Període de l’assistència tècnica:
Setembre – Novembre 2016
Personal implicat:
Núria Camps i Marta Kucharski
Tipus d'encàrrec:
Planificacions i Avaluacions de Polítiques Públiques

En un món globalitzat com el nostre, els canvis sorgits en el context internacional comporten canvis en l’àmbit local i viceversa. Per això després d’analitzar la tasca de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament impulsada des de SANT JOAN DESPÍ en els darrers anys, i també fruit de l’anàlisi del context canviant tant a nivell internacional com al nostre país, s’ha promogut un procés de reflexió per identificar com es pot millorar la cooperació i per tal que respongui a les noves necessitats i als nous reptes que actualment tenim plantejades.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí considera que amb l’elaboració del PLA DIRECTOR DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, es renova el compromís de treballar per mantenir i ampliar la política pública de cooperació municipal catalana per tal de ser coherents amb la voluntat solidària del municipi, àmpliament expressada.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat