Tornar Cursos de formació

Amb la voluntat de millorar la qualitat de la cooperació al desenvolupament que executen les entitats, AVALUEM ofereix diferents cursos modulars per tal de formar i/o actualitzar els coneixements del personal que treballa en aquest camp.

D’una banda, la planificació d’un projecte, pla o programa és fonamental per aconseguir els resultats desitjats i contribuir a la millora real de la situació de la població beneficiària. De l’altra, els reptes que planteja la cooperació al desenvolupament en un món creixentment globalitzat ens obliguen a formular noves eines per assolir el repte de treballar per a que les nostres iniciatives de cooperació i solidaritat resultin realment transformadores d’acord amb la realitat vigent.

Tenint en compte tot això i coneixent la diversitat dels actors de la cooperació, des d’AVALUEM oferim diferents mòduls de formació el contingut i metodologia dels quals adaptem a les necessitats específiques de cada grup.

Es tracten les diferents fases en el cicle de gestió del projecte mitjançant la metodologia de l’Enfocament de Marc Lògic (EML), una eina que facilita el procés de conceptualització, disseny, execució i avaluació de projectes i que és la més usada en cooperació al desenvolupament per millorar la gestió de tot el cicle del projecte.

El codesenvolupament és una iniciativa innovadora que aplega molts actors de la cooperació descentralitzada i per la qual els immigrants –juntament amb altres actors locals- s’impliquen en la cooperació amb les seves comunitats d’origen, a la vegada que augmenten la sensibilització de la comunitat d’acollida sobre les causes profundes de les migracions actuals. El curs va adreçat tant a col·lectius d’immigrants com a col·lectius mixtos.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat