Presentació

Des d’AVALUEM us oferim un servei d’assessorament i consultoria externa independent en l’àmbit de la cooperació internacional i el desenvolupament sostenible.

Constituïda per un equip pluridisciplinar de professionals independents amb llarga experiència en el món de la cooperació internacional, l’objectiu d’AVALUEM és contribuir a millorar la qualitat de la cooperació a partir de processos de reflexió i d’anàlisi conjunts de tots els actors.

És per això que el treball d’AVALUEM és comprensiu, abraçant des de l’avaluació de projectes de desenvolupament, passant per la formació i capacitació de recursos humans, fins la planificació i seguiment dels projectes, entre altres.

A continuació aprofundim en algunes qüestions que ens permetran conèixer millor AVALUEM i la seva tasca.

Núria Camps i Vidal
Directora d'Avaluem


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat