Tornar Document fundacional

La cooperació descentralitzada en els darrers 20 anys ha sorgit del no res i ha experimentat un fort creixement. Aquest fet ha comportat l’impuls d’un model de cooperació que ha hagut de construir-se a si mateix, en el qual sovint ha primat més l’acció que la reflexió.

Pensem que esgotada ja una primera etapa de creixement centrada en l’acció, cal avançar cap una segona etapa de reflexió i especialització que prioritzi els esforços en l’avaluació i en l’aplicació pràctica de les lliçons apreses, assumint el repte d’avaluar per transformar.

En aquesta etapa la cooperació descentralitzada pot guanyar interès perquè pot desplegar tot el seu potencial i especificitat. I és que l’àmbit local i territorial (comunitat, municipi, comarca, departament, comunitat autònoma, país) és el millor escenari on impulsar iniciatives de desenvolupament, de participació i de gestió, on a través de polítiques públiques orientades a promoure la inclusió social i l’equitat s’impulsin nous models de desenvolupament.

Perquè cal dir amb rotunditat que només si som capaços d’impulsar una cooperació de qualitat i alhora compromesa amb el desenvolupament endogen dels països del Sud podem contribuir eficaçment a l’acompanyament de processos transformadors.

És per això que un equip de professionals amb llarga experiència en el món de la cooperació volem aportar els nostres coneixement teòrics i pràctics per oferir un servei d’assessorament i consultoria externa independent, AVALUEM.

[+] Llegir més


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat