Metodologia

Com que no existeixen dos projectes iguals i tampoc dues avaluacions iguals, a AVALUEM proposem una metodologia flexible i dinàmica que es guia per una sèrie de principis operatius i metodològics que contribueixen al nostre objectiu últim de millorar la qualitat de la cooperació a partir de processos de reflexió i d’anàlisi conjunts de tots els actors. Aquests són els principis que informen la nostra metodologia de treball:

  • La identitat pròpia de cada procés. No existeixen dos projectes iguals i per tant no existeixen dues avaluacions iguals. Per això AVALUEM adapta a cada projecte o programa una metodologia segons els diferents contextos, problemàtiques, necessitats, objectius, activitats i recursos.
  • La concertació del procés. És un element fonamental en totes les etapes de les avaluacions, sistematitzacions o formulacions, des de la presa de la decisió d’avaluar, sistematitzar o formular; en la preparació dels termes de referència; a l’hora de contractar l’equip; en la preparació del pla de treball; en la realització de les avaluacions; en la redacció de l’informe i en la seva presentació.
  • La reflexió conjunta dels actors. En la nostra forma de treballar tots els actors implicats en la sistematització o avaluació prenen part en el procés, des de l’elaboració dels termes de referència fins els tallers de restitució de la feina feta.
  • Enfocament metodològic concertat. Segons les necessitats dels projectes o plans, s’escollirà entre els diferents tipus d’enfocaments: avaluacions participatives, diagnòstics rurals participatius, sistematització d’experiències, diagnòstic de sistemes de coneixement i comunicació indígena, o marc d’anàlisi de desenvolupament institucional, entre altres.
  • Extreure lliçons apreses capitalitzant l’experiència. Partim de la nostra pròpia experiència i de la posada en valor de l’experiència de les institucions i organitzacions amb les quals treballem.
  • Fer una tasca de facilitadors i no de fiscalitzadors. És possible mantenir una actitud de crítica constructiva i alhora oferir un servei de qualitat operatiu fora d’academicismes allunyats de les realitats del món de la cooperació i de les realitats del Sud, sempre treballant per retroalimentar accions futures.
  • Millorar la lògica d’intervenció. [+]
  • Eixos transversals d’anàlisi. El Compas Qualité. [+]

El nostre treball operatiu es presenta en informes, estudis, presentacions presencials de restitució, instruments que pretenen aportar elements de reflexió i d’autoaprenentatge per les organitzacions i institucions. La nostra tasca haurà reeixit si ha permès retroalimentar les noves accions amb les lliçons apreses.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat