Tornar Planificació i Avaluació de Polítiques Públiques

Cada vegada més, des de tots els àmbits, pensem que es desitjable que la ciutadania pugui participar activament als processos de planificació, seguiment i avaluació de totes les polítiques públiques. De fet, el veritable aprofundiment democràtic passa per promoure una gestió pública molt més transparent, que permeti generar informació per resultats on es visualitzin els impactes assolits.

Per a aquest canvi, del tot necessari en la gestió pública d’avui i per treballar per superar per la desafecció política, cal innovar en mecanismes de participació i rendiment de comptes i és per això que les administracions han de revisar el seu propi funcionament (RSA) i si cal promoure canvis i plantejaments responsables per millorar les pròpies estructures públiques.

Som conscients que globalment, totes les societats tenim el repte de promoure el desenvolupament sostenible des del punt de vista social, ambiental, econòmic i cultural tant nacionalment com internacionalment.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat