Per a Qui Treballem

Hi ha un gran nombre d'institucions amb qui hem col.laborat darrerament amb la nostra feina:


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat