Tornar Avaluacions

Avaluem projectes, plans i programes de cooperació al desenvolupament tant des del terreny com a la seu central de l’organització,amb l’objectiu primordial de treure conclusions sobre experiències de cooperació al desenvolupament i solidaritat i poder retroalimentar les noves accions amb les lliçons apreses.

Pel que fa al tipus d’avaluacions, podem dur a terme les següents:

  • Ex ante. Té lloc abans d’iniciar-se la iniciativa de cooperació i té com a finalitat establir quines són les condicions de partida al lloc de la intervenció, per tal de poder-les comparar amb la situació després de l’actuació
  • Intermèdia. Té lloc durant el procés d’implantació del projecte, quan encara no s’han executat totes les activitats completament, amb l’objectiu de valorar l’actuació i els seus impactes, i reorientar-les en cas necessari.
  • Final. Es duu a terme un cop finalitzada la iniciativa de cooperació, amb la intenció d’analitzar els resultats obtinguts en relació amb els recursos i els beneficiaris, i comparar-los amb els previstos inicialment
  • Ex post. Es fa al cap d’uns anys d’acabada la intervenció de cooperació, per tal d’analitzar, amb la perspectiva del temps, quin ha estat el seu impacte real en la població beneficiària i el seu entorn.

 

Quant al contingut dels projectes, plans o programes avaluats, aquests són els nostres camps d’actuació:

  • Cooperació al desenvolupament.
  • Educació pel desenvolupament.
  • Codesenvolupament.
  • Projectes de cooperants.
  • Sensibilització.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat