Tornar

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
[+] Projectes relacionats amb aquesta entitat

Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
[+] Projectes relacionats amb aquesta entitat

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
[+] Projectes relacionats amb aquesta entitat

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
[+] Projectes relacionats amb aquesta entitat


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat