Tornar Principis

El treball d’AVALUEM s’inspira en els següents principis:

  • El compromís ètic no només amb els països del Sud sinó, des del nostre país, amb el conjunt del planeta. En un món tan interdependent com l’actual, els problemes en la governabilitat mundial afecten el conjunt dels països.
  • Revisió del procés de cooperació internacional i impuls de noves pràctiques solidàries. Cal que l’ajut oficial al desenvolupament s’orienti a l’eradicació de la pobresa i incideixi a mitigar els efectes que el procés de globalització ocasiona (creixent exclusió social, migracions, etc). Només una globalització alternativa pot trencar amb els desequilibris al món.
  • Promoció d’un desenvolupament socialment inclusiu i ambientalment sostenible arreu del món. Per això treballem implicant els diversos actors que són part en les accions de cooperació en cada fase de la nostra intervenció i prenem la participació ciutadana com a guia de les nostres accions.
  • Fomentar el debat sobre els mecanismes de gestió dels béns públics globals. En aquesta etapa de globalització les escletxes en el dret públic internacional (l’incompliment de l’acord de Kyoto, els paradisos fiscals...) enfonsen el dret públic global i produeixen un creixent desequilibri de drets. És per això que aquest debat és imprescindible si es vol aconseguir la realització efectiva dels Objectius del Mil·lenni.

AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat