Tornar Sistematitzacions d’experiències

La sistematització d’experiències ha estat molt ben definida per la Red Alforja, que sosté que es tracta d’un procés “d’interpretació crítica d’una o vàries experiències realitzades que produeix nous coneixements útils per l’enriquiment de les pràctiques i per entendre teòricament les experiències i orientar-les cap el futur amb una perspectiva de transformació i canvi social”.

Des d’aquest punt de vista, doncs, la sistematització és una forma de producció de coneixement generada pels propis actors que han dut a terme l’acció de cooperació. Aquests analitzen les actuacions fetes al llarg d’un període per saber quin impacte han tingut en la consecució o no de determinats resultats, i per què. La finalitat de la sistematització és que les conclusions extretes serveixin com a guia per a l’acció en les intervencions futures d’aquest o altres agents de cooperació.

Les sistematitzacions són, doncs, un instrument molt útil per la millora de les accions de cooperació al desenvolupament i la solidaritat, ja que donen l’oportunitat de reflexionar en profunditat sobre les actuacions fetes i capitalitzar el coneixement adquirit per part de tots els actors durant el procés.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat