Avaluem

Publicacions

Col·lecció de Bones Pràctiques de la Cooperació Catalana

Bones Pràctiques és una col·lecció d’AVALUEM, anàlisi i desenvolupament que compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. S’hi publiquen la síntesi de les principals actuacions dutes a terme en els diferents projectes que AVALUEM ha analitzat i avaluat de forma positiva.

[+] Llegir més

Guies Pràctiques Metodològiques de Cooperació

Guies Pràctiques Metodològiques és una col·lecció d’AVALUEM, anàlisi i desenvolupament que compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Les guies són un instrument al servei del món de la cooperació internacional principalment orientades a la cooperació descentralitzada i municipal.

[+] Llegir més

Notícies

Recull de notícies relacionades amb AVALUEM i la seva tasca, aparegudes a la premsa escrita i als mitjans audiovisuals.

[+] Llegir més

AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat