Tornar Formació i Enfortiment de Capacitats del Sector

2019

Taller d’enfortiment de capacitats per milorar criteris per la valoració de projectes per la convocatòria de subvencions de les entitats locals de Terrassa
Organisme que encarrega l’assistència tècnica:
Ajuntament de Terrassa
Període de l’assistència:
Gener 2019
Autora:
Núria Camps
Tipus d'encàrrec:
Enfortiment de capacitats

Assistència tècnica per fer una sessió de formació el 19 de gener a la permanent del Consell de Cooperació per unificar criteris i millorar la seva capacitat de valorar projectes per la convocatòria local de cooperació de cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament de Terrassa.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat