Tornar Avaluacions

2012

Crisi energètica, drets humans a les fosques
Organisme que encarrega l'avaluació:
Enginyeria sense Fronteres, Entrepobles, Medicus Mundi Catalunya, Centre d’estudis africans i ACCD
Període del programa:
Setembre 2008 – Setembre 2011
Import total:
191.000 €
Institució executora:
Enginyeria sense Fronteres, Entrepobles, Medicus Mundi Catalunya i Centre d’estudis africans
Autores de l'informe:
Núria Camps i Imma Bartrina
Tipus d’avaluació i data:
Avaluació final realitzada entre novembre 2011 i febrer 2012
Ubicació:
Catalunya
Sector:
Educació per al Desenvolupament

El programa a avaluar

El programa promou, des d’una dimensió local, el canvi de paradigma energètic mundial a través de dues línies d’acció:

  • L’anàlisi de la crisis energètica, posant de manifest els impactes socials i ambientals que està provocant i mostrant com aquests es tradueixen en la violació de drets humans, reconeguts i emergents.
  • La construcció del Dret a l’Accés a l’Energia i la seva relació amb el Desenvolupament Humà, tot posant de manifest les desigualtats entre el Nord i el Sud en el consum i en les oportunitats d’accés a l’energia, així com les conseqüències de la manca d’accés sobre la qualitat de habituals al Sud motivades pel malbaratament i l’ús abusiu dels combustibles fòssils dels ciutadans del Nord, les quals afecten de forma irreversible als ciutadans del Sud.

Aquestes dues línees es desenvolupen des de quatre àmbits: formació mitjançant la realització d’un curs sobre indústries extractives i desenvolupament, sensibilització amb la celebració de jornades i xerrades sobre l’impacte de la indústria petrolífera, incidència i recerca realitzant estudis de cas.

L’objectiu final és mobilitzar la societat catalana al voltant de l'impacte als drets econòmics, socials, ambientals i culturals que provoca l'actual model energètic arreu del món, proposant alternatives sostenibles al model actual.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat