Tornar Avaluacions

2012

Informa’t, reflexiona i participa de la crisi de DDHH i la construcció de la pau a Colòmbia. Colòmbia, pau en moviment
Organisme que encarrega l'avaluació:
Cooperacció, Entrepobles, La Lliga pels drets dels pobles i ACCD
Període del programa:
Novembre 2008 – Novembre 2011
Import total:
136.000 €
Institució executora:
Cooperacció, Entrepobles i La Lliga pels drets dels pobles
Autores de l'informe:
Núria Camps i Imma Bartrina
Tipus d’avaluació i data:
Avaluació final realitzada entre gener i abril 2012
Ubicació:
Catalunya
Sector:
Educació per al desenvolupament

El programa a avaluar

El programa pretén mobilitzar a la societat civil catalana respecte de la realitat colombiana i alhora de la seva participació per incidir en la resolució del conflicte a Colòmbia, amb l’objectiu de donar suport a la societat civil colombiana per a la superació de la crisi de drets humans i per a la sortida negociada al conflicte social i armat intern.

Les activitats s’orienten a elaborar eines per fer comprendre a la base social catalana la complexitat del context que envolta el conflicte colombià, difondre les propostes de la societat civil colombiana per la construcció de la pau i pel respecte dels DDHH i DESC, i contribuir així a la resolució negociada al conflicte.

L’objectiu principal del consorci (Cooperacció, Entrepobles i La Lliga pels Drets dels Pobles) és fer que la base social catalana accedeix a informació i propostes de participació per incidir en la superació de la crisi de DDHH i DESC a Colòmbia, i per contribuir a la resolució negociada del conflicte.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat