Tornar Leire Gurruchaga Iraola

La Leire és basca, diplomada en treball social, i màster en immigració i educació intercultural, i en gènere i desenvolupament. Ha realitzat també un postgrau en Relacions Internacionals i Interculturals. Té àmplia experiència en gestió de projectes de cooperació internacional, tant a terreny com a seu, i en projectes socials del tercer sector.

Ha treballat com a tècnica de projectes a terreny per l’ONG Médicos del Mundo a Guatemala (2001-2003), per l’Instituto Sindical para la Cooperación al Desarrollo – ISCOD a Bolívia (2009-2010) i pel Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions – CIEMEN Bolívia (2011). I a seu amb Educació sense Fronteres (2011-2012). Ha treballat també en l’àmbit de la inclusió social i migració com a responsable del projecte i del centre d’acollida per a persones migrants del Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes – CEPAIM (2005-2008).

Des del 2012 col·labora en algunes de les activitats que AVALUEM, anàlisi i desenvolupament duu a terme, principalment en assistències tècniques de valoració i seguiment de projectes i de formacions en codesenvolupament i gestió de projectes per a grups migrants.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623